Tubnät

Allox lagerhåller ett brett urval av Tubskyddsnät. Tubnäten skyddar ömtåliga maskindelar och annat ömtåligt gods.