Snöstängsel

Ett välplanerat snöstängsel kan vara en välsignelse under en besvärlig vinter med mycket drivsnö. Rätt installerad utgör snöstängslet ett utmärkt skydd och ökar framkomligheten på vägar som lätt blockeras av drivsnö.

Snöstängslet begränsar drivande snö och gör vägarna säkrare att färdas på!

EXPO-NET:s snöstängsel är den ideala lösningen för att stoppa
drivande snö. Genom att sätta upp stängslet skyddar man på ett enkelt sätt mot hård väderlek i form av snö och blåst. Mycket användbart både för villaägaren, lantbrukaren och vid utsatta transportsträckor.

EXPO-NET:s snöstängsel är tillverkat av det miljövänliga materialet PE (Polyeten) och är UV-stabiliserat vilket säkrar att nätet inte bryts ned, eller blir sprött, när det utsätts för solljus och extrema temperaturer. EXPO-NET:s snöstängsel kan motstå temperaturer ned till -40º C.

Monteringsinstruktioner

Bästa resultat får man genom att placera nätet ca 20 m från det område som ska skyddas mot snö- och drivblidning. Stängslet bör stödjas av stål eller trästoplar (eller liknande) och fästas strax ovanför markytan (10-20 cm). På så sätt skapas ytterligare fördelaktig turbulens i vindriktningen. Vi rekommenderar att stolparna placeras i sicksackmönster med ca 2 meters mellanrum, enligt bilden.