Markförstärkningsnät

Allox lagerför flera olika typer av Markförstärkningsnät som löser många problem med promenadstråk, lätt biltrafik på gräsmattor och för tyngre trafik över gräsmattor.

Vi har även mycket starka markförstärkningnät som är speciellt lämpliga då underlaget sviktar som tex på myrar, ängsmark och i vattensjuk terräng.

Grässtark / TR Flex

Markförstärkningsnät för gräs – TR Flex

Ett utmärkt slitskydd och markstabilisering för gräsmatteytor. Kan läggas på befintlig gräsmatta om gräset klipps kort och marken är fuktig så att nätet kan växa ihop med gräset. Bäst resultat får du om du lägger ut nätet i översta jordlagret när du anlägger gräsmattan. Gräsrötterna växer då in i nätet och man får en markförstärkning som är praktiskt taget osynlig.

Detta nät lämpar sig bäst för gångstråk och tillfällig lättare trafik.

Används även på driving ranger för att förhindra att golfbollarna pluggar sig vid nedslag vilket underlättar uppsamling av bollarna väsentligt.

Nätet fästs enklast i gräsmattan med nätankare.

U-pin Nätankare

18.00 krLägg till i varukorg

Markstabil – GP Flex

Markstabil – GP Flex är ett kraftigt antihalk behandlat nät som förstärker gräsytor som utsätts för slitage av tyngre fordon. Det ger en yta som tål hög belastning.

I slänter och backar stabiliseras gång och körytor. I grusade backar förhindras att gruset spolas bort genom att nätets diagonalmönster leder vattnet åt sidan.

På idrottsplatser, golfbanor, busshållplatser, lekplatser används nätet på vägar och genvägar som utsätts för mycket hårt slitage.

Nätet finns i olika graderingar beroende på vilken typ av belastning de skall tåla.

GP Flex 1000 – Lämpligt för gångtrafik, rullstolsaccesser, tillfällig lättare biltrafik ex korttidsparkering.

GP Flex 1400 – Lämpligt för både tillfälligt och permanent bruk för evenemang såsom konsert och marknader/utställningar på gräsytor, uppställningsplatser för personbilar och husvagnar/trailer samt husbil och permanenta gångstråk.

GP Flex 1800 – Lämpligt för alla ovan applikationer av GP Flex 1000 och 1400 samt även tung tillfällig trafik av fordon ex räddningsfordon m fl

Nätet fästs mot marken med nätankare.

GEOGRID – LBO HM3

för ledstråk, vandring och cykelleder – Geogrid

Skydda ömtålig våtmark

För att skydda ömtålig våtmark vid körning med ATV och lättare terrängfordon har man med gott resultat använt våra Geogrid nät. Dessa nät lämpar sig även väl till vandrings- och cykelleder

Geogrid är ett mycket starkt och vädertåligt polypropennät som tillverkas av Tenax SPA, en av Europas ledande tillverkare av molekylärorienterade plastnät.

Nätets konstruktion borgar för att belastningen från fordonets däck effektivt fördelas över en större yta. Därmed undviks deformation och slitage av underlaget som nätet lagts ut över. Fordonets rullmotstånd minskar också väsentligt, vilket är positivt för miljön.

Armeringsnät

Den långsiktiga lösningen vid anläggning av infarter

Jämnare och bättre tryckfördelning minimerar risken för sättningar

EXPO-NET är lösningen på det problem som alltför många husägare känner till – nämligen att den nylagda infarten snabbt blir vind och skev. Bilens tyngd och tryck på plattor och stenbeläggning får det underliggande gruset att sätta sig. Efter några få år kan det bli nödvändigt att lägga om hela infarten igen.

Med hjälp av EXPO-NET:s armer- ingsnät får man en jämnare och bättre tryckfördelning, vilket betyder att plattor och stenbeläggning kommer att ligga kvar på plats och att risken för sättningar minimeras. Eftersom fastighetsägaren inte behöver lägga om sin infart blir därför en lösning med EXPO-NET:s armeringsnät således billigare i detlånga loppet.

Nätets struktur gör att nät och underlag låser sig samman. Det ger därför en bättre bärighet och friktion än ett membran eller en markväv. Armeringsnätet är väderbeständigt och bryts inte ned av oljor. Tål också de allra flesta kemikalier. Nätets höga friktion och stora dragstyrka gör att mängden fyllnadsgrus kan minskas.

EXPO-NET-armeringsnätet är utformat för att ge en styrka åt två håll som sprider ut trycket.

På grund av nätets starka friktion och draghållfasthet fördelas trycket över ett större område, och således minskar sättningarna avsevärt.

Tekniska specifikationer armeringsnät

EXPO1311 EXPO1521
Bredd 2 m 2 m
Längd 25 m 25 m
Maskstorlek 27×27 mm 74x74x mm
Masktjocklek 5,2 mm 5,9 mm
Vikt 660 g/kvm 550 g/kvm
Färg Svart Svart
Polymer HD-polyeten HD-polyeten
Pris 4 000 kr 6 000 kr