Markförstärkningsnät

Allox lagerför flera olika typer av Markförstärkningsnät som löser många problem med promenadstråk, lätt biltrafik på gräsmattor och för tyngre trafik över gräsmattor.

Vi har även mycket starka markförstärkningnät som är speciellt lämpliga då underlaget sviktar som tex på myrar, ängsmark och i vattensjuk terräng.

Grässtark / TR Flex

Markförstärkningsnät för gräs – TR Flex

Ett utmärkt slitskydd och markstabilisering för gräsmatteytor. Kan läggas på befintlig gräsmatta om gräset klipps kort och marken är fuktig så att nätet kan växa ihop med gräset. Bäst resultat får du om du lägger ut nätet i översta jordlagret när du anlägger gräsmattan. Gräsrötterna växer då in i nätet och man får en markförstärkning som är praktiskt taget osynlig.

Detta nät lämpar sig bäst för gångstråk och tillfällig lättare trafik.

Används även på driving ranger för att förhindra att golfbollarna pluggar sig vid nedslag vilket underlättar uppsamling av bollarna väsentligt.

Nätet fästs enklast i gräsmattan med nätankare.

U-pin Nätankare

12.00 krLägg i varukorg

Markstabil – GP Flex

Markstabil – GP Flex är ett kraftigt antihalk behandlat nät som förstärker gräsytor som utsätts för slitage av tyngre fordon. Det ger en yta som tål hög belastning.

I slänter och backar stabiliseras gång och körytor. I grusade backar förhindras att gruset spolas bort genom att nätets diagonalmönster leder vattnet åt sidan.

På idrottsplatser, golfbanor, busshållplatser, lekplatser används nätet på vägar och genvägar som utsätts för mycket hårt slitage.

Nätet finns i olika graderingar beroende på vilken typ av belastning de skall tåla.

GP Flex 1000 – Lämpligt för gångtrafik, rullstolsaccesser, tillfällig lättare biltrafik ex korttidsparkering.

GP Flex 1400 – Lämpligt för både tillfälligt och permanent bruk för evenemang såsom konsert och marknader/utställningar på gräsytor, uppställningsplatser för personbilar och husvagnar/trailer samt husbil och permanenta gångstråk.

GP Flex 1800 – Lämpligt för alla ovan applikationer av GP Flex 1000 och 1400 samt även tung tillfällig trafik av fordon ex räddningsfordon m fl

Nätet fästs mot marken med nätankare.

GEOGRID – LBO HM3

för ledstråk, vandring och cykelleder – Geogrid

Skydda ömtålig våtmark

För att skydda ömtålig våtmark vid körning med ATV och lättare terrängfordon har man med gott resultat använt våra Geogrid nät. Dessa nät lämpar sig även väl till vandrings- och cykelleder

Geogrid är ett mycket starkt och vädertåligt polypropennät som tillverkas av Tenax SPA, en av Europas ledande tillverkare av molekylärorienterade plastnät.

Nätets konstruktion borgar för att belastningen från fordonets däck effektivt fördelas över en större yta. Därmed undviks deformation och slitage av underlaget som nätet lagts ut över. Fordonets rullmotstånd minskar också väsentligt, vilket är positivt för miljön.