Bollnät

skyddsnät för bollplaner, tennisbanor och lekplatser.

Skyddsnät – Bollplaner

Lösningen bygger på vårt starka och väderbeständiga ‘Cinto-flex’ nät med en maskstorlek på 22 x 35mm, alternativt 45 x 50mm. Cinto-flexnäten är mycket starka och formstabila. Vädertåliga och U/V stabiliserade. De har en draghållfasthet på hela 4,5kN/m. Krävs ett extra stark nät så rekommenderar vi vårt Millenium nät (ruta 35 x 45 mm) med en draghållfasthet på 11,5 kN/m

Vid näthöjder upp till 6,0m används stålstolpar medan trästolpar används för högre nät.

Tack vare sin lätta vikt är näten mycket uppskattade av stängseluppsättare. Stora kostnadsbesparingar kan göras på det snabba installationsarbetet.

Närbild av Millennium-nätet. Ruta 35 x 46mm. Ett av våra starkaste skyddsnät. Millennium’s draghållfastehet är hela 16 kN/m

C-Flex

Lämplig för bollplaner, tennisbanor och lekplatser

C-flex, med den större rutan 45 x 50mm används ofta som skyddsnät för bollplaner, tennisbanor och lekplatser.

Kan med fördel också kombineras med existerande stålnät, då ett högre skyddsnät erfordras.

Kombinera med stålnät

Det går utmärkt att kombinera våra polypropénnät med existerande stålnät. Bilden nedan visar vårt Millenniumnät inflätat i ett ‘vanligt’ stålnät. Näthöjden har då ökats från 2,5m till 6,5 m.