Avspärrning och stängsel

För avspärrningar och stängsel där kravet på hög synlighet skall kombineras med enkelt montage är våra orangefärgade polypropénnät ett självklart val.

Näten kännetecknas av att de är mycket lätta att hantera. De är lätta att sätta upp och lika lätta att ta ner. Nätens långa livslängd borgar för att de kan användas om och om igen.

Alla näten är U/V beständiga och färgbeständiga vilket innebär att de påverkas i mycket liten grad av sol, väder och vind. Dessutom har de en hög kemisk beständighet.

Avspärrningsnät – Varningsnät – High Viz

För avspärrningar och stängsel där kravet på hög synlighet skall kombineras med enkelt montage är våra orangefärgade polypropénnät ett självklart val.

Näten kännetecknas av att de är mycket lätta att hantera. De är lätta att sätta upp och lika lätta att ta ner. Nätens långa livslängd borgar för att de kan användas om och om igen.

Alla näten är U/V beständiga och färgbeständiga vilket innebär att de påverkas i mycket liten grad av sol, väder och vind. Dessutom har de en hög kemisk beständighet.

Dragon och Gigan är BOP nät vilket innebär att de tillverkas med en patenterad metod där materialet tänjs till nära bristningsgränsen under tillverkningsprocessen (Biaxiellt orienterad polypropén – BOP). Efter snabb avkylning i vattenbad får nätet därefter en mycket stark struktur som inte tänjer sig eller säckar ihop. Nätet behåller sin styrka, form och färgbeständighet, även efter lång exponering mot sol och U/V strålning.

Area nätet är inte tillverkat enligt denna metod.

Dragon

Lång livslängd

När det ställs högre krav på draghållfasthet och skyddsaspekten är primär framför visibilitet rekommenderar vi Dragon eller Gigan.

Area

När du behöver en avspärrning för enbart visuellt syfte och kraven på draghållfasthet är sekundärt rekommenderar vi vårt nät Area.