Köpvillkor

Allmänt

Allox.se säljer varor via internet till privatpersoner och företag i Norden och Baltikum. Personnummer eller organisationsnummer måste alltid anges.

Beställning

Beställning görs på vår hemsida www.allox.se. Om du har frågor kring hur du beställer är du välkommen att ringa oss på tel 031-719 68 90 eller mejla order@allox.se

Priser och produktbilder

Samtliga priser anges i svenska kronor inklusive moms. Eventuell fraktkostnad tillkommer, beroende på vilket fraktalternativ du väljer vid beställning.

Produktbilderna på hemsidan garanterar inte att varans exakta utseende och beskaffenhet återges. Allox.se reserverar sig för eventuella fel i pris- och produktinformation eller i övrigt på hemsidan. Vid eventuella felaktigheter förbehålls allox.se rätten att korrigera detta i efterhand. Vi reserverar oss för prisjusteringar, slutförsäljning, lagerdifferenser, tekniska problem, ändringar av tekniska specifikationer och eventuella typografiska fel på vår sida eller i våra annonser. Vi förbehåller oss rätten att annullera felaktiga order.

Personuppgiftspolicy för Allox externa kontakter

Nedan beskrivs hur Allox AB, org. nr 556376-1856, med adress Box 86, 431 21 Mölndal (”Allox”, ”oss” eller ”vi”) behandlar personuppgifter.

Integritetsskydd är en fråga som prioriteras av oss. Det är därför viktigt för oss att skydda dina personuppgifter och försäkra oss om att vår behandling av dem sker på ett korrekt och lagligt sätt.

I denna personuppgiftspolicy förklarar vi vilka typer av personuppgifter vi kan komma att behandla och i vilket syfte vi behandlar dem. Vi redogör också för vår behandling av personuppgifter samt vilka val och vilka rättigheter du har i relation till den. Vi ber dig läsa igenom vår personuppgiftspolicy noggrant och göra dig införstådd med dess innehåll.

Vänligen notera att denna personuppgiftspolicy rör behandling av personuppgifter för vilka Allox är personuppgiftsansvarig. Det innebär att vi ansvarar för hanteringen och behandlingen av dina personuppgifter. Det innebär även att det är till oss du ska vända dig med frågor eller synpunkter, eller om du vill utnyttja någon av de rättigheter du har i förhållande till vår hantering av dina personuppgifter.

Dessa bestämmelser kring vår hantering av personuppgifter tillämpas när vi behandlar personuppgifter inhämtade från dig. Vi kan även komma att inhämta uppgifter om dig från Bisnode, eller liknande personuppgiftsdatabaser.

Person uppgifter som behandlas

Vi kan komma att hantera följande personuppgifter som kan hänföras till dig som konsument eller enskild näringsidkare hos Allox:

1) Namn
2) Organisationsnummer för enskild firma
3) Adress
4) E-postadress
5) Telefonnummer
6) Bild
7) Inlägg i sociala medier
8) IP-adress
9) Ordernummer
10) Kundnummer

Om dig som kontaktperson hos ett företag som köper varor av oss eller är leverantör till oss kan vi komma att hantera följande personuppgifter som kan hänföras till dig:

11) Namn
12) E-mailadress
13) Telefonnummer
14) Adress
15) Kundnummer
16) Uppgifter om din arbetsgivare
17) Din titel

Ändamålet med behandlingen och rättsliga grunder

Avseende dig som konsument hos Allox behandlar vi dina personuppgifter i tidigare stycke punkt 1-5 och 9-10 för ändamålet att administrera våra kundrelationer, leverera varor och tillhandahålla support. Behandlingen sker på basis av att det är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig.

Vidare så behandlar vi följande uppgifter: namn, adress, e-postadress, telefonnummer, bild och inlägg i sociala medier för ändamålet att marknadsföra våra varor och tjänster och kunna kommunicera med dig som konsument. Behandlingen sker på basis av vårt berättigade intresse av att nå ut med marknadsföring.

Avseende dig som frivilligt publicerar uppgifter på Allox sociala medier behandlar vi följande personuppgifter: namn, bild, inlägg i sociala medier och IP-adress, för ändamålet att administrera våra kundrelationer samt marknadsföra våra varor och tjänster. Behandlingen sker på basis av vårt berättigade intresse av att nå ut med marknadsföring.

Avseende dig som kontaktperson hos en företagskund eller leverantör till Allox behandlar vi dina personuppgifter i punkt 11-17 ovan för ändamålet att administrera våra kund- och leverantörsrelationer, leverera varor, tillhandahålla support samt marknadsföra våra varor och tjänster. Behandlingen sker på basis av vårt berättigade intresse av att effektivisera vår verksamhet och vår kontakt med kunder och leverantörer samt att nå ut med marknadsföring. I situationer där Allox säljer varor eller tjänster till ett företag där du är kontaktperson sker behandlingen på basis av att det är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med er.

Gällande kontaktpersoner hos företagskunder och leverantörer behandlar vi följande personuppgifter: namn, e-mailadress, adress och kundnummer (om du är enskild näringsidkare, ditt personnummer) för statistik och analys av försäljning. Behandlingen sker på basis av vårt berättigade intresse att kunna följa upp och analysera försäljning.

Lagring av personuppgifter

Avseende dig som konsument så lagrar vi dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla ändamålet med behandlingen. Om du har ett e-handelskonto hos Allox och kundförhållandet med oss upphör, lagrar vi ditt namn, din adress, din e-postadress och ditt telefonnummer i högst tolv månader efter det att kundförhållandet upphörde. Om du inte har ett e-handelskonto hos Allox och kundförhållandet med oss upphör, lagrar vi ditt namn, din adress, din e-postadress och ditt telefonnummer i högst sex månader efter det att kundförhållandet upphörde.

Gällande uppgifter som behandlas för att administrera kundtävlingar kommer dessa att gallras bort inom tre månader från att tävlingen är avslutad.

Vad det gäller uppgifter som användare frivilligt publicerar på Allox sociala medier, och som respektive användare har möjlighet att ta bort utan Allox inblandning, har Allox inget ansvar att på eget initiativ gallra bort inom en viss tidsperiod.

Avseende dig som kontaktperson hos en kund eller leverantör så lagrar vi dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla ändamålet med behandlingen. Om vi avslutar kund- eller leverantörsförhållandet med en aktör där du är kontaktperson eller om din ställning som kontaktperson upphör, lagrar vi dina personuppgifter i sex månader. Personuppgifter som behövs för att vi ska kunna skicka marknadsföring till dig lagras till dess att du invänder mot marknadsföringen.

Gällande dig som kontaktperson hos företagskund eller leverantör kan vi behandla dina personuppgifter för statistik och analys under en period om 12 månader från det att uppgifterna samlades in.

Vid leverans av varor kan namn och adress sparas i upp till 12 månader efter transporten för ändamålet att kunna följa upp transporthantering.

Vi behandlar alltid dina personuppgifter i den utsträckning och under den tid vi är skyldiga att göra det enligt lag. Exempel på detta är personuppgifter som är nödvändiga att behandla för att säkerställa en korrekt bokföring. Dessa uppgifter sparas i sju år efter det att bokföringshändelsen inträffat.

I den mån dina personuppgifter inte längre är nödvändiga för att uppfylla ändamålet med behandlingen, eller behandlingen av annan anledning inte längre skulle vara tillåten, så anonymiseras eller raderas uppgifterna.

Mottagare

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till våra personuppgiftsbiträden, t.ex. bolag som arbetar med fakturaadministration, IT- och molntjänster eller frakt och leverans. I sådana fall ingås personuppgiftsbiträdesavtal som säkerställer att dina personuppgifter behandlas endast i enlighet med denna personuppgiftspolicy.

Dina rättigheter

Du har rätt att få bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter som rör dig, och i så fall få tillgång till dessa personuppgifter och även information kring personuppgifterna och vår hantering av dem.

Du har rätt att få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade av oss utan onödigt dröjsmål. Du har även med beaktande av ändamålet med behandlingen rätt att i vissa fall komplettera ofullständiga personuppgifter.

Du har rätt att under vissa omständigheter få dina personuppgifter raderade av oss, t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för att uppfylla de ändamål för vilka de samlades in, eller om personuppgifterna behandlats på ett olagligt sätt.

Du har rätt att kräva att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter i vissa fall. Om du t.ex. bestrider personuppgifternas korrekthet kan du kräva att vi begränsar behandlingen av dem under den tid det tar för oss att kontrollera om uppgifterna är korrekta.

Du har rätt att göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter som sker på basis av Allox berättigande intresse. Om så sker måste vi påvisa tvingande berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter för att få fortsätta behandlingen.

Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter i den mån behandlingen sker för direktmarknadsföring. Vid en sådan invändning kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter för det ändamålet.

Du har rätt att under vissa omständigheter få ut de personuppgifter som du lämnat till oss och som rör dig i ett elektroniskt format som är allmänt använt. Du har rätt att överföra sådana uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

Om du har synpunkter på vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss. Du har också rätt att lämna in klagomål på behandlingen av dina personuppgifter till Datainspektionen.

Tillägg och ändringar

Vi kan komma att göra tillägg eller ändringar i denna personuppgiftspolicy. Om vi gör det kommer vi att publicera den uppdaterade policyn på vår hemsida. Om så sker så ber vi dig att noggrant läsa igenom den uppdaterade personuppgiftspolicyn.

Kontakta oss

För att uppdatera, rätta eller radera uppgifter vi har om dig eller nyttja rättigheter som tillkommer dig enligt ovan, är du välkommen att kontakta oss på info@allox.se .

Denna personuppgiftspolicy gäller från och med den 25 maj 2018

Fraktvillkor
Vi använder DHL Freight. För mindre försändelser skickas paketet till ett utlämningsställe där kunden kan hämta ut paketet. DHL har ett rikstäckande nätverk av ombud i butiker med attraktiva lägen. För större försändelser över 150 cm i längd skickas paketet med DHL Homedelivery, som aviseras innan leverans.  Kom ihåg att ange ditt mobilnummer om du vill bli aviserad via sms.

Om kunden inte hämtar ut ett levererat paket så debiteras fraktkostnad, returfrakt och hanteringskostnader om 149 kronor.

Transportskador ska omgående anmälas till transportören. Var noga med att kontrollera att allt gods är oskadat vid mottagandet.

Fraktalternativ och priser

  • Avhämtning DHL Utlämningsställe – 99 kr
  • Hemleverans med DHL Homedelivery – 499 kr
  • Avhämtning Allox lager, Mölndal
  • För frakt utanför Sverige, visas på kassasidan när du ska betala.

Leveranstid
Normal leveranstid är 2-3 arbetsdagar. Till vissa delar av Norrland och till Gotland kan leveransen ske med en dags fördröjning. Under semester, helgdagar och liknande kan leveranstiden bli längre. Vi meddelar via mail om leveranstiden är längre än en vecka.

 

Betalning

Vi använder Klarna Checkout som betallösning.

Ångerrätt och retur
Som kund har du alltid 14 dagars ångerrätt enligt Distans- och hemförsäljningslagen. Ångerfristen börjar löpa från den dag du mottagit varan. En förutsättning är dock att varan är oanvänd och oskadad. Om varan inte är i oförändrat skick kan vi komma att göra ett prisavdrag som motsvarar varans värdeminskning.

Mejla oss på order@allox.se eller ring 031-719 68 90. Vi behöver följande information:

  • ordernummer (finns i din orderbekräftelse, på följesedeln eller fakturan)
  • ditt namn och kontaktuppgifter
  • antal och namn på de produkter som önskas returneras

Allox.se skall bekräfta att returen är tillåten och att ångerfristen inte har passerats innan varorna skickas tillbaka. Vi rekommenderar att returen sker med DHL. Kunden står för returkostnad enligt DHL´s gällande prislista och har ansvaret för varan till dess den har kommit oss tillhanda. Returer får inte skickas som postförskott eller frisvar.

Returadress: Allox AB. Lunnagårdsgatan 1, 431 90 Mölndal.

Återbetalning
Har du en obetald faktura för din order så är det viktigt att du själv flyttar fram förfallodatum. Det gör du på klarna.se eller genom att ringa 08-120 120 10. När vi har mottagit och kontrollerat den returnerade varan återbetalar vi snarast hela köpesumman inklusive eventuell fraktkostnad (ej returfrakten), dock senast inom 30 dagar enligt Distansavtalslagen. Om du har betalat med faktura, direktbetalning eller förskottsbetalning överför vi pengarna till ditt bankkonto. Om du har betalat med kort krediterar vi retursumman på ditt kort.

Reklamationer
Om du har fått en defekt eller felexpedierad vara ber vi dig att omgående kontakta oss, dock senast inom 10 dagar från mottagen leverans. Beskriv felet så utförligt som möjligt. Om vi inte kan lösa problemet får du naturligtvis reklamera produkten för att få en ny. Reklamationer skall göras i enlighet med de instruktioner du får av oss. Vid eventuell tvist följer vi Allmänna reklamationsnämndens riktlinjer.