Markförstärkningsnät 2017-12-12T13:39:37+00:00

Markförstärkningsnät

Allox lagerför flera olika typer av Markförstärkningsnät som löser många problem med promenadstråk, lätt biltrafik på gräsmattor och för tyngre trafik över gräsmattor.

Vi kan också erbjuda våra kunder två mycket starka markförstärkningnät som är speciellt lämpliga då underlaget sviktar som tex på myrar, ängsmark och i vattensjuk terräng.

Grässtarkt

Markförstärkningsnät för gräs

På gräsytor där belastningen är mindre kan man lägga ut ett nät som kallas Grässtark som kan sås i gräs. När gräset sedan fått växa till sig får man en markförstärkning som är praktiskt taget osynlig.

Detta nät lämpar sig bäst för promenadstråk, lättare personbilstrafik eller som på bilden till vänster för lätt flygtrafik.

Nätet fästs enklast i gräsmattan med hjälp av jordankare. Ett J-format armeringsjärn.

Markstabil

Markstabil är ett mycket kraftigt nät som förstärker gräsytor som utsätts för slitage av tyngre fordon. Man får här en yta som tål mycket stor belastning.

I slänter och backar kan gångytor stabiliseras. I grusade backar förhindras att gruset spolas bort genom att nätets diagonalmönster leder vattnet åt sidan.

På idrottsplatser, golfbanor, busshållplatser, lekplatser används nätet på vägar och genvägar som utsätts för mycket hårt slitage.

Markförstärkningsnät

för ledstråk, vandring och cykelleder – Geo Grid

Skydda ömtålig våtmark

Allox har medverkat i att utveckla ett koncept för att skydda ömtålig våtmark vid körning med ATV och lättare terrängfordon. Konceptet passar även utmärkt för vandringsleder och cykelleder.

Lösningen bygger på ett mycket starkt och vädertåligt polypropennät som förankras i marken med en unik infästningsmärla för våtmarksterräng. Nätet tillverkas av Tenax SPA, en av Europas ledande tillverkare av molekylärorienterade plastnät. Infästningsmärlan tillverkas av Plasthuset i Hoting.

Näten finns i två olika varianter, ett med större maska 55 x 55 mm som lämpar sig för större och tyngre terrängfordon och ett med en maska på 40 x 27 mm som fungerar utmärkt för vandrings och cykelleder.

Nätets konstruktion borgar för att belastningen från fordonets däck effektivt fördelas över en större yta. Därmed undviks deformation och slitage av underlaget som nätet lagts ut över. Fordonets rullmotstånd minskar också väsentligt, vilket är positivt för miljön.