Markförstärkningsnät

Allox lagerför flera olika typer av Markförstärkningsnät som löser många problem med promenadstråk, lätt biltrafik på gräsmattor och för tyngre trafik över gräsmattor.

Vi kan också erbjuda våra kunder två mycket starka markförstärkningnät som är speciellt lämpliga då underlaget sviktar som tex på myrar, ängsmark och i vattensjuk terräng.

Grässtarkt

 

 

På gräsytor där belastningen är mindre kan man lägga ut ett nät som kallas Grässtark som kan sås i gräs. När gräset sedan fått växa till sig får man en markförstärkning som är praktiskt taget osynlig.

Detta nätlämpar sig bäst för promenadstråk, lättare personbilstrafik eller som på bilden till vänster för lätt flygtrafik.

 

 

 

 

Nätet fästs enklast i gräsmattan med hjälp av jordankare. Ett J-format armeringsjärn.

Grässtark (Premium). Diagonalformad ruta ca 27 x 37 mm. Färg: Grön Rullbredd 2,0 m Rullängd: 30 m Rullvikt: 38 kg
Jordankare. Längd 30 cm

Priserna är inklusive moms. Skicka oss ett mail, eller ring om ni vill beställa
Grässtark (Premium) 2 x 30m: 3 750:-
Jordankare, 25 cm: 10-pack: 110:- 100-pack 960:-

Markstabil

 

 

 

 

 

 

 

Markstabil är ett mycket kraftigt nät som förstärker gräsytor som utsätts för slitage av tyngre fordon. Man får här en yta som tål mycket stor belastning.

I slänter och backar kan gångytor stabiliseras. I grusade backar förhindras att gruset spolas bort genom att nätets diagonalmönster leder vattnet åt sidan.

På idrottsplatser, golfbanor, busshållplatser, lekplatser används nätet på vägar och genvägar som utsätts för mycket hårt slitage.

För bästa effekt läggs nätet ovanpå ett lager av hårt packat finkornigt grus

Efter en tid så växer gräset igenom nätet och nätet blir 'osynligt'.

 

 

 

 

 

 

Här har Bergslagen cycling använt Markstabil för att bana väg för en cykelled över ett sankt och svårforcerat terrängavsnitt.

 

Markstabil. Diagonalformad ruta. Färg: Grön Rullbredd 2,0 m Rullängd: 20 m Rullvikt: 80 kg

Priserna är inklusive moms. Skicka oss ett mail, eller ring om ni vill beställa
Markstabil 2 x 20m: 7 000:-
Jordankare, 25 cm: 10-pack: 110:- 100-pack 960:-

Markförstärkningsnät för ledstråk, vandring och cykelleder - Geo Grid

 

Allox har medverkat i att utveckla ett koncept för att skydda ömtålig våtmark vid körning med ATV och lättare terrängfordon. Konceptet passar även utmärkt för vandringsleder och cykelleder.

Lösningen bygger på ett mycket starkt och vädertåligt polypropennät som förankras i marken med en unik infästningsmärla för våtmarksterräng. Nätet tillverkas av Tenax SPA, en av Europas ledande tillverkare av molekylärorienterade plastnät. Infästningsmärlan tillverkas av Plasthuset i Hoting.

Näten finns i två olika varianter, ett med större maska 55 x 55 mm som lämpar sig för större och tyngre terrängfordon och ett med en maska på 40 x 27 mm som fungerar utmärkt för vandrings och cykelleder.

Nätets konstruktion borgar för att belastningen från fordonets däck effektivt fördelas över en större yta.

Därmed undviks deformation och slitage av underlaget som nätet lagts ut över.

Fordonets rullmotstånd minskar också väsentligt, vilket är positivt för miljön.

 

 

Här en nätdetaljbild på Geo Grid 55/55mm och den unika fästanordningen som är speciellt utvecklad för att hålla nätet på plats i sank mark. Åtgång: Ca. 1 st/m2

Geo Grid 40/50: Maskstorlek ca 50x50 mm Färg: svart Rullbredd 4,0 m Rullvikt 121 kg Draghållfasthet: 37 kN/m
Geo Grid 40/27: Maskstorlek ca 40x27 mm Färg: svart Rullbredd 4,0 m Rullvikt 90 kg Draghållfasthet: 30 kN/m

Priserna är inklusive moms. Skicka oss ett mail, eller ring om ni vill beställa
Geo Grid (LBO 3D) 40/50 4 x 50m: 13 000:-
Geo Grid (LBO 330) 40/27 4 x 75m 13 000:-
Jordankare (2-ben), 17 cm: 10-pack: 250:-