Golfnät - Skyddsnät för Golfbanor

I snart 20 års tid har Allox agerat pionjär i utvecklandet av diskreta, starka och vädertåliga skyddsnätslösningar för Golfbranschen

Våra nätlösningar tillvaratar branchens alla intressen med avseenede på funktion, vädertålghet och låga underhållskostnader

Alla våra golfskyddsnät är uppbyggda med ett stark och väderbeständigt polypropénnät som kallas D-Flex.

Näten levereras i 100 meters längder och kan fås i rullbredder på upp till 4,6 m. Vid näthöjder över 4,5 m så flätas nätvådorna samman enligt en mycket genomtestad metod som Allox utvecklade i början på 90-talet. Vårt hittills högsta skyddsnät är hela 24 m högt

Skyddsnät - Högnät

 

Allox har utvecklat ett numera väl beprövat system med stolpar och alla tillbehör för att bygga olika typer av skyddsnät / högnät.

Näten är extruderade plastnät som är mycket starka och tar lite vind och kan därför byggas till mycket höga höjder.

Nätet är svart och tunt och syns nästan inte och ändrar inte naturens färgskala och upplevs därför sällan störande.

Det som syns är egentligen endast stolparna.

Nät: D-flex Maskstorlek ca 25 x 35 mm Färg: Svart Rullängd: 100 m Rullbredd: 1,0 / 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,6 m
Nätvikt: 80 g/m2

Uppsättning av skyddsnät

Det finns inga 'standardlösningar' som är applicerbara för alla typer av skyddsnät. Varje installation är unik.

För näthöjder mellan 6 och 20 m används tryckimpregnerade trästolpar.

För en näthöjd över 20 m krävs fackverksstolpar.

För skyddsnät upp till 6 m höjd rekommenderar vi galvade stolprör med en diameter på 60 mm.

De lägre näten kan oftast installeras av klubbens egna medlemmar medan de högre näten kräver erfarna stängselentreprenörer.

Golfnät - Bildgalleri (klicka på bilden för en större bild)

Partille GK - Öjersjövägen
Höjd 15 m

Partille Golfklubb - Chip & put
Höjd 6,5 m

Partille Golfklubb - Skydd för tillfartsväg
Höjd 4 m

Partille Golfklubb - Utslag hål 15
Höjd 11 m

Torekov Golfklubb
Höjd 12 m

Torekov Golfklubb - Skydd mot parkering. Höjd 12 m

Partille Golfklubb - Hål 18
Höjd 9 m

Hovås Golfklubb - Skydd mot parkerigsplats
Höjd 10 m

Partille Golfklubb - Högnät runt drivingrange
Höjd 21 m